Accedeix a l'àrea reservada amb:

No hi ha activitat en curs

Actualitzacions normatives

Llistes i qualificacions dels proveïdors
Altres iniciatives i informació

Provincia di Chieti

Corso Marrucino 97 Chieti (CH)
Tel. 0871 4081
- PEC: servizio.appalti@pec.provincia.chieti.it
TAULELL D'AJUDA
assistenza@tuttogare.it - (+39) 02 400 31 280
Horaris d’assistència